Χειρουργική – Επεμβάσεις

Η εξέλιξη της ιατρικής έχει επιφέρει πολύ σημαντικές προόδους για την αντιμετώπιση παθήσεων που σχετίζονται με την ίαση και τον περιορισμό των οφθαλμολογικών ασθενειών. Μερικές επεμβάσεις που βελτίωσαν την ποιότητα ζωής των ασθενών είναι οι ακόλουθες:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
Καταρράκτης ονομάζεται η πάθηση η οποία επηρεάζει την διαύγεια και την διαφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού. Με απλά λόγια, ο φακός θολώνει και η κατάσταση αυτή μπορεί να αφορά είτε το ένα , είτε και τα δύο μάτια.

Ο καταρράκτης εμφανίζεται συνήθως όταν επέρχεται το γήρας, και αφορά τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Σε σπανιότερες περιπτώσεις, μπορεί να αφορά και  άτομα μικρότερης ηλικίας, όπου συνήθως εμφανίζεται εκ γενετής, ή να δημιουργείται εξαιτίας φλεγμονών, τραυματισμού, ή και μακροχρόνιας λήψης κορτιζονούχων φαρμάκων

Το βασικό σύμπτωμα είναι η επιδείνωση της όρασης που αφορά την ικανότητα του να βλέπουμε μακριά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τον ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Για την αντιμετώπιση του καταρράκτη είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση καθώς δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Ο οφθαλμίατρος, πραγματοποιεί μία τομή που είναι περίπου 2 με 2,5 χιλιοστά, για να αφαιρέσει τον θολωμένο φακό. Η διαδικασία στηρίζεται στην χρήση υπερήχων.

Στο σημείο από όπου αφαιρέθηκε ο φακός, τοποθετείτε ένας ενδοφακός από τον ιατρό, και τα δεν γίνονται ράμματα, αλλά εφαρμόζεται στεγανοποίηση του τραύματος. Πρόκειται για την παγκοσμίως γνωστή μέθοδο της φακοθρυψίας.
Σε σπανιότερες περιπτώσεις  όπου ο καταρράκτης είναι σκληρός, εφαρμόζεται μία παλαιότερη μέθοδος, που ονομάζεται εξωπεριφακική αφαίρεση

Ποια η αποτελεσματικότητα της φακοθρυψίας; Είναι ασφαλής η μέθοδος;

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανέρχεται σε ποσοστό που αγγίζει το 98 με 99% και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν τελειοποιηθεί τα εξοπλιστικά μέσα για την αντιμετώπιση της πάθησης. Οι ασθενείς αντιλαμβάνονται βελτίωση  της οπτικής οξύτητας ακόμη και από την επόμενη μέρα μετά την επέμβαση.

Η εγχείρηση διαρκεί δέκα με δεκαπέντε λεπτά, και είναι ανώδυνη. Δεν εφαρμόζονται ενέσεις, αλλά τοποθετούνται στον οφθαλμό μέσω έγχυσης, αναισθητικές σταγόνες.

Πότε μπορεί να εφαρμοστεί η επέμβαση;

Ο μύθος υποστηρίζει πως πρέπει ο καταρράκτης να έχει ώριμη μορφή για να αφαιρεθεί όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς οι προχωρημένες μορφές καταρράκτη είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν.

Η ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ είναι η ιδανική μέθοδος για την αφαίρεση του καταρράκτη γιατί:

 • Δεν τοποθετούνται ράμματα
 • Δεν χρησιμοποιούνται ενέσεις
 • Η επέμβαση διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα
 • Είναι μία ανώδυνη διαδικασία καθ’ όλη την διάρκεια της εγχείρησης αλλά και μετά από αυτήν
 • Ο ασθενής δεν νοσηλεύεται και μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ημέρα
ΣΧΑΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗ) ΜΕ YAG- LASER
Με τον όρο περιφάκιο εννοούμε την μεμβράνη η οποία περιβάλλει τον θολωμένο οφθαλμικό φακό. Κάθε εγχείρηση που ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της ιατρικής, προβλέπει την διατήρηση αυτής της περιοχής.

Κατά την αφαίρεση του καταρράκτη, ο θολωμένος φακός αφαιρείτε και στην θέση του τοποθετείται ένας ενδοφακός εντός του σάκου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με καταρράκτη, θολώνει η επιφάνεια πίσω από το περιφάκιο, γεγονός που δημιουργεί ουσιαστικά έναν δεύτερο καταρράκτη ο οποίος χρειάζεται να αφαιρεθεί. Για την ενέργεια αυτή, χρησιμοποιείται το Yag laser.

Ο ασθενής από την πλευρά του, θα πρέπει να προσέλθει για εξετάσεις και να υποστεί την διαδικασία το νωρίτερο δυνατόν, ώστε το περιφάκιο να είναι ακόμη μαλακό για να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Όσο υπάρχει αμέλεια από την πλευρά του ασθενούς το περιφάκιο παχαίνει και η αφαίρεση του γίνεται διαδικασία πιο σύνθετη.

Ο ιατρός πραγματοποιεί μία τομή στον οπίσθιο φακό η οποία ονομάζεται καψουλοτομή, και πετυχαίνει την αντιμετώπιση του προβλήματος με μία απλή και γρήγορη επέμβαση κατά την οποία οι ακτίνες του laser, διανοίγουν το οπίσθιο περιφάκιο.

Πρόκειται για μια εγχειρητική διαδικασία που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον ασθενή διότι:

 • Είναι ταχεία
 • Κατοχυρώνεται η πλήρης ασφάλεια για τον ασθενή
 • Είναι μία ανώδυνη επέμβαση
 • Η πιθανότητα επιπλοκής η μόλυνσης είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη
 • Δεν περιορίζεται ο ασθενής στις δραστηριότητές του μετά την επέμβαση
 • Παρουσιάζεται άμεση βελτίωση για τους περισσότερους μετά από λίγες ώρες

Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, ο ασθενής χρειάζεται να προσέλθει στο ιατρείο μετά από δυο τρεις μέρες, για να γίνουν κάποιες εξετάσεις οι οποίες αφορούν τον έλεγχο της όρασης, την μέτρηση της ενδοφθαλμικής πίεσης, αλλά και της διάθλασης.

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Η διαθλαστική χειρουργική, ως όρος, αφορά όλες εκείνες τις επεμβάσεις, που είναι:
 • Ανώδυνες για τον ασθενή
 • Είναι γρήγορες
 • Καταργούν με την μεθοδολογία τους τις ανοιχτές αιματηρές  χειρουργικές επεμβάσεις
 • Διορθώνουν αναίμακτα, οφθαλμολογικές παθήσεις όπως είναι η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων, εξαρτώνται:  από την τον βαθμό διάθλασης του ματιού(δηλαδή πόσους βαθμούς μυωπία έχει ο ασθενής), από τον τύπο της ανωμαλίας που αφορά την διάθλαση, και την ηλικία του ασθενούς.

Οι επεμβάσεις με Laser:

Μέσα σε λίγα λεπτά χαρίζουν στον ασθενή μια ζωή αποδεσμευμένη από το γυαλιά μυωπίας, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την μυωπία, την υπερμετρωπία ή τον αστιγματισμό.

Ο λόγος που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων, είναι το γεγονός ότι η μυωπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετρωπία, δεν βελτιώνονται  με την πάροδο του χρόνου αλλά αντίθετα αν αμεληθούν, επιδεινώνονται προοδευτικά. Αυτές προκύπτουν εξαιτίας της αδυναμίας του οφθαλμού, να αποδώσει την εικόνα πάνω στον αμφιβληστροειδή.

Excimer laser:

 • Θεραπεύει αποτελεσματικά την μυωπία( πάθηση κατά την οποία η εικόνα σχηματίζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή)
 • Θεραπεύει την υπερμετρωπία( την πάθηση κατά την οποία ο οφθαλμός αποδίδει την εικόνα πίσω από τον αμφιβληστροειδή
 • Πετυχαίνει την απαλλαγή από τον αστιγματισμό( την πάθηση που αποδίδει δύο είδωλα αντί του ενός, παραμορφώνοντας την εικόνα)

Η θεραπεία με laser ωθεί ουσιαστικά τον οφθαλμό να αποδίδει την εικόνα που λαμβάνει πάνω στον αμφιβληστροειδή, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει φυσιολογικά. Πετυχαίνει, την ορθή διάθλαση του φωτός, αλλάζοντας την καμπυλότητα της επιφάνειας του ματιού και τις ιδιότητες του φακού του ματιού. Έτσι εξασφαλίζεται η βελτίωση της όρασης.

Το Excimer laser και πως λειτουργεί:

 • Αναδιαμορφώνει μέσω εκπομπής ώσεων και παλμών, τον κερατοειδή χωρίς την πρόκληση ουλής ή θολώματος
 • Επιτελεί σμίλευση της πρόσθιας επιφάνειας του ματιού με την χρήση ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος( 193 mm)
 • Δεν επηρεάζει την λειτουργία των υπόλοιπων οφθαλμικών οργάνων δρώντας στοχευμένα
 • Διαρκεί λίγο, περίπου 8-15 λεπτά
 • Είναι τόσο ασφαλές, που οι έντονες μολύνσεις από φακούς επαφής είναι πολύ πιο συχνό και επιζήμιο φαινόμενο σε σχέση με την επέμβαση

Μετά την επέμβαση:

 • Ο ασθενής μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί
 • Έχει ελαφρώς θολή όραση που δεν συνδυάζεται με κάποιου είδους πόνο και δεν δυσκολεύεται στις δραστηριότητές του
 • Μπορεί συνήθως να επιστρέψει στην εργασία του μέσα σε 2-5 μέρες
 • Το μοναδικό μετεγχειρητικό σύμπτωμα, είναι οι μικρές διακυμάνσεις της διάθλασης μέχρι αυτή να σταθεροποιηθεί

Βασικές μέθοδοι διαθλαστικής χειρουργικής με laser

Μέθοδος Lasik: διορθώνει τον μέσο και υψηλό βαθμό μυωπίας, με ή χωρίς αστιγματισμό. Είναι ταχεία, αναίμακτη και μετά την εγχείρηση δεν εφαρμόζονται ράμματα

Femtosecond Lasik: Αποτελεί εξέλιξη της μεθόδου Lasik, καθώς η επούλωση του τραύματος γίνεται ταχύτερα και είναι ιδιαίτερα ασφαλής, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις απειροελάχιστες πιθανότητες επιπλοκών

H μέθοδος PRK: είναι η επέμβαση που ενδείκνυται για την διόρθωση των προβλημάτων που σχετίζονται με μικρούς βαθμούς μυωπίας, με ή χωρίς αστιγματισμό. Βελτιώνει την καθαρότητα της εικόνας και η επούλωση διαρκεί 3 με 5 μέρες

Εpilasik: Αποτελεί επίσης εξέλιξη της μεθόδου Lasik. Η επούλωση είναι ταχεία και η αποκατάσταση της όρασης ταχύτερη

Που πρέπει να δείξω την προσοχή μου αν θέλω να κάνω laser;

 • Θα πρέπει η διαθλαστική ανωμαλία να είναι σταθεροποιημένη
 • Σε περίπτωση τακτικής χρήσης φακών επαφής, αυτοί για ένα διάστημα θα πρέπει να αντικατασταθούν με γυαλιά
 • Είναι αναγκαίο να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις που θα διασφαλίζουν την κατά τα άλλα υγεία του οφθαλμού, και θα επιβεβαιώνουν την ανυπαρξία μολύνσεων και άλλων παθήσεων όπως είναι η ξηροφθαλμία, η επιπεφυκίτιδα, η κερατόκωνος, η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς κ.α.

Τι ποσό θα χρειαστεί να καταβάλλω για την διαδικασία;

Το κόστος εξαρτάται από την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς, στην ουσία όμως η διαθλαστική τεχνική:
 • Κοστίζει ΛΙΓΟΤΕΡΟ από ότι οι πολύχρονες αλλάγες και αγορές γυαλιών και φακών επαφής

Ακόμη και στην απειροελάχιστη περίπτωση να μην πετύχει η επέμβαση, μπορείτε να την επαναλάβετε ακόμη και μέχρι έξι μήνες μετά ΔΩΡΕΑΝ